Služby

Podporujeme naše zákazníky od prvního záměru až k úplné implementaci řešení. Taková podpora je důležitá zejména pro malé a střední podniky, které zpravidla nemají žádné interní kapacity pro zřizování nových výrobních jednotek v zahraničí.

Rozhodující faktory při plánování přemístění výroby jsou nejčastěji tyto:

  • Tlak zákazníků na snížení cen
  • Následování významného zákazníka, který v zemích CEE zahájil výrobu
  • Vlastní expanze na rozvíjejících se trzích CEE, která často vyžaduje vlastní výrobní kapacity v regionu
  • Využití potenciálu pracovních sil s dobrou úrovní kvalifikace, při mzdových nákladech na úrovni 25% až 30% nákladů v západní Evropě.

Nabízíme našim zákazníkům rozhodující výhodu - řešení na klíč, které eliminuje známé překážky:

  • Byrokracie v cílové zemi, neznámé nebo k onfuzní podmínky podnikání
  • Nalezení spolehlivého místního managementu
  • Vlastní personál zákazníka je plně vytížen operativní činností a nemůže být pověřen úkoly souvisejícími s přemístěním výroby nebo expanzí

Podporujeme naše zákazníky při každém kroku úspěšné expanze nebo restrukturalizace:

  • Studie proveditelnosti
  • Zřízení obchodní společnosti v cílové zemi s optimální právní formou
  • Volba umístění nové jednotky, optimalizovaná s ohledem na potřeby zákazníka