FMS Transfer s.r.o.

Pokračovat

FMS Transfer s.r.o.

Pokračovat

Inteligentní outsourcing výrobních kapacit

S klíčovými kompetencemi outsourcing výrobních činností a krizový management jsme zkušenými specialisty pro výstavbu nebo restruktualizaci výrobních jednotek v zemích střední a východní Evropy (CEE), zejména v České republice, Polsku, Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a na Slovensku.

Projekty, které jsme uskutečnili v uplynulých 20 letech, zajistily perspektivní pracovní pozice pro více než 2.000 zaměstnanců.

Dokončili jsme projekty s různým „stupněm outsourcingu“ a tím jsme získali jedinečný soubor zkušeností, zejména v oborech strojírenství, vstřikování plastů a nástrojařství.

Spektrum našich služeb sahá od podpory při výstavbě nových výrobních jednotek v zemích CEE až k pozici dodavatele výrobních služeb, který na vlastní účet postaví výrobní jednotku „na míru“ zákazníkovi a tuto jednotku potom provozuje.

Zákazník odebírá výrobky nebo služby této výrobní jednotky na základě smluvních podmínek, bez toho, že by sám investoval.
Šetří tím čas, náklady a často enormní organizační potíže s výstavbou a náběhem provozu nové výrobní jednotky v zemi s rozdílnou hospodářskou kulturou.

Našim zákazníkům nabízíme opci, tuto výrobní jednotku po náběhu produkce zcela nebo částečně převzít a začlenit do vlastní firemní struktury.

Našim sídlem je Brno, od středověku křižovatka důležitých evropských obchodních cest jak ve směru sever – jih, tak východ – západ. Po pádu železné opony na začátku 90 -tých let se Brno stalo dynamicky se rozvíjejícím obchodním a průmyslovým centrem v srdci sjednocující se Evropy. Proto je Brno ideální základnou pro využití potenciálu rozvíjejících se trhů v zemích CEE.